• Sporten is gezond en leuk, bij voetbalvereniging WDS vinden we het ook heel belangrijk dat iedereen dit kan doen in een omgeving waarin je je veilig voelt en waarin je veilig bent. Als voetbalvereniging is het onze taak om voor die veilige omgeving te zorgen. We doen er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen en een prettig en veilig sportklimaat te creëren. WDS vraagt daarom voor alle vrijwilligers, die geregeld met onze jeugdleden (t/m 17 jaar) te maken hebben, een VOG aan. Daarnaast is er een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

  Wat is een VOG?

  De Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het trainen van minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

  Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op (seksuele) intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

  Waarom de VOG?

  Voetbalvereniging WDS heeft het beleid om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor onze leden en daarom sluit de VOG hier perfect op aan. Iedere vrijwilliger die te maken heeft met onze minderjarige leden dient in het bezit te zijn van een VOG om vrijwilligerswerk voor WDS te mogen doen. De VOG is enkel een controlemiddel voor de club om risico’s zo veel mogelijk te beperken.

  Aanvragen (gratis) VOG
  De aanvraag wordt door ons, als bestuur begeleid. Via WDS ontvangt de vrijwilliger een mail met “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag”. Deze mail is afkomstig van Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (justis@minvenj.nl). In dit verzoek staat een link naar de formele VOG-aanvraag en de rest wijst zich vanzelf. Het hebben van een DigiD is wel een vereiste. De aanvraag wordt volledig vergoed. De vrijwilliger hoeft ook geen kosten voor te schieten.

  Na goedkeuring door het ministerie, ontvangt de vrijwilliger de VOG per post. Na ontvangst van de VOG moet de vrijwilliger een kopie van de verklaring per e-mail (ledenadministratie@vvwds.nl) inleveren. Een scan of PDF-bestand van de verklaring volstaat. Nadat deze gegevens ontvangen zijn, worden deze op een veilige plek bewaard en absoluut niet aan derden verstrekt!

  Wat als je geen VOG wilt aanvragen of niet verstrekt krijgt?
  WDS zal hier strikt mee omgaan. Iedereen die vrijwilligerswerk doet en/of actief werkzaam is bij de jeugd van WDS heeft een VOG nodig. Wil je deze niet aanvragen of krijg je deze niet verstrekt van Dienst Justis, dan stopt je betrokkenheid bij WDS per direct. Als een VOG niet wordt afgegeven betekent dat namelijk dat er een veiligheidsrisico is als deze persoon de betreffende functie gaat vervullen. Justis geeft een VOG alleen niet af als er een veroordeling is geweest gebaseerd op een strafbaar feit.

  Meer informatie?

  Meer informatie is terug te vinden op de website van NOC*NSF: www.noc*nsf.nl/VOG

  Indien er vragen zijn, stuur dan gerust een e-mail naar: info@vvwds.nl.