• Jaarlijks stellen de leden van de vergadering, op basis van een voorstel van het bestuur, tijdens de Algemene Ledenvergadering de contributie vast.

  Contributies 2023-204

  Jonger dan 12 jaar € 75
  12-13-14 jaar € 85
  15-16-17 jaar € 90
  18 jaar en ouder € 125
  Niet spelend lid € 65
  Donateur € 65

  Bij automatische incasso wordt er € 5,- administratie kosten op de jaarlijkse contributie in mindering gebracht.
  Bank: NL75 RABO 01583 19 001 t.n.v. vv WDS

  Vanaf het seizoen 2023-2024 geldt voor nieuwe leden dat de contributie standaard jaarlijks wordt geïncasseerd.