• In mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming, afgekort AVG, ingegaan. Dit betreft een Europese verordening waarin de regels voor verwerking van persoonsgegevens zijn opgenomen en gestandaardiseerd voor alle lidstaten van de Europese Unie. De verordening houdt onder andere in dat verenigingen beleid moeten voeren over hoe omgegaan wordt met persoonlijke gegevens van aangesloten leden en vrijwilligers.

    Het beleid van v.v. WDS is in te zien door hier te klikken.

    Wanneer u naar aanleiding van deze nieuwe regelgeving vragen of opmerkingen heeft, neem gerust contact op via ledenadministratie@vvwds.nl.