• Lidmaatschap  Het lidmaatschap gaat men aan voor minimaal één seizoen en loopt, zonder schriftelijke opzegging, automatisch door. Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het lidmaatschap houdt in dat u ook lid bent van de KNVB. Elk lid is verplicht zich te houden aan reglementen en statuten van WDS en KNVB. Via de KNVB bent u verzekerd voor ongevallen tijdens trainingen, wedstrijden en vervoer van en naar uitwedstrijden.

  Wedstrijden en trainingen De competitie loopt van september t/m mei, met een winterstop in december/januari. Voor en na de competitie worden er oefenwedstrijden en toernooien gespeeld. De jeugdelftallen trainen minimaal 1x en de selectie-elftallen trainen 2x per week. De trainingstijden zullen bij aanmelding bekend gemaakt.

  Contributie  Jaarlijks wordt de contributie geïndexeerd met x % volgens de CPI huishoudens. U bent verplicht tot aan het eind van het boekjaar te betalen, ook als u halverwege stopt. Bij te late betaling van de contributie of boetes wordt een speelverbod opgelegd. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 31 mei  bij de ledenadministratie (tel. 06-57580873, email: ledenadministratie@vvwds.nl).

  Leeftijd op 1 juli per jaar (bedragen gelden per 1-7-2023)

  6 t/m 11 jaar € 100,00
  12-13-14 jaar € 110,00
  15-16-17 jaar € 120,00
  18 jaar en ouder € 150,00
  Niet spelend lid € 65,00

  Bij automatische incasso wordt er € 5,- administratie kosten op de jaarlijkse contributie in mindering gebracht. 

  Lid worden? Wil je lid worden van WDS? Download dan hier het inschrijfformulier en lever dit formulier in bij de ledenadministratie: Leendert Boerefijn, Populierenhof 4 te Driebruggen (tel. 06-57580873, email: ledenadministratie@vvwds.nl).

  Bedanken als lid? De maand mei is de maand van de overschrijvingen en dat is dus de tijd waarin veel spelers en spelertjes plannen gaan maken voor het nieuwe seizoen. Zij willen van club of soms zelfs van sport veranderen. Opzeggen als lid moet schriftelijk of per e-mail (ledenadministratie@vvwds.nl) worden ingediend bij: Ledenadministratie WDS, t.a.v. Leendert Boerefijn, Elzenlaan 12, 3465 TJ Driebruggen. Je krijgt altijd een bevestiging van ontvangst van jouw bedanken. Let daarop, want het is jouw bewijs dat het bericht is ontvangen en verwerkt. Mondelinge afmelding of een mededeling van bedanken bij een elftalleider, aanvoerder of een lid van de jeugdcommissie, worden niet aanvaard. Om heel duidelijk te zijn: iemand die niet op tijd volgens de regels opzegt, zit nog een jaar lang vast aan WDS. Opzeggen, schriftelijk dus, moet vier weken voor het eind van het seizoen; dat wil zeggen voor 31 mei.

  Overschrijving naar een andere club? In de maand mei is de overschrijvingsperiode. Neem hiervoor contact op met Leendert Boerefijn, tel: 06-57580873 of mailen naar: ledenadministratie@vvwds.nl. Maar natuurlijk hebben wij liever dat je gewoon lid blijft bij jouw club: want komend seizoen heb je toch weer honger naar de bal!!!

  Verzekeringen Voor de leden van de amateursectie heeft de KNVB, en dus voor WDS-leden, een collectieve ongevallenverzekering en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor (verenigings- en assistent) scheidsrechters, secretarissen en tijdwaarnemers is er een collectieve rechtsbijstandverzekering afgesloten.