• Structuur WDS
    WDS is een vereniging en dus structureel opgebouwd uit een (dagelijks) bestuur en verschillende commissies. Deze commissies functioneren zelfstandig binnen de vereniging. Hieronder volgt een overzicht van alle commissies. Vervolgens kunt u via de link commissies een beschrijving en de personele invulling vinden van de diverse commissies.

    Leden (vergadering)
    WDS is voor, door en van de leden en zij zijn daarom het hoogste orgaan van de vereniging. Eén keer per jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden, waarbij alle leden hun invloed kunnen uitoefenen. Tijdens deze vergadering wordt gekeken naar de afgelopen periode en wordt het beleid opgesteld voor de toekomst.

    Klik onderstaand op de betreffende link voor meer informatie.