• Vrijdag 22 november Algemene Ledenvergadering

    16 nov 2019
  • Aanstaande vrijdag vangt om 20:00 uur in de kantine de Algemene ledenvergadering aan over het seizoen 2018/2019. Het bestuur stelt het op prijs als je hier als lid bij bent!

    De agenda ziet er als volgt uit:

    Vrijdag 22 november Algemene Ledenvergadering

    NB: schriftelijke aanmeldingen tegenkandidaten herkiesbare bestuursleden kunnen gemaild worden naar secretariaat@vvwds.nl