• Ledenvergadering 13 november

    31 okt 2023

  • Op 13 november houden we in de kantine de jaarlijkse ledenvergadering. De ledenvergadering start om 20:00. We blikken deze avond terug op het afgelopen seizoen. Op financieel-, sportief-, sociaal-, sponsor-, technisch en jeugdgebied. Daarnaast kun je als lid in de ledenvergadering je stem laten gelden. Alle leden zijn welkom!