• Inleveren oude jassen jeugdleiders

    16 jan 2021
  • Er zijn nog diverse jassen in omloop bij mensen die of geen jeugdleider meer zijn of reeds een nieuwe jas ontvangen hebben eerder dit seizoen. De oude jassen willen wij graag terug om te gebruiken voor andere doeleinden. Daarom het verzoek aan iedereen die nog een oude jeugdjas heeft om deze in te leveren bij Johan van Eijk, Erik de Jong of in de kantine. Bij voorbaat dank!