• Inleveren lotenboekjes

    24 dec 2019
  • Nog niet alle lotenboekjes zijn ingeleverd voor de deadline van vorige week zaterdag.

    Voor eenieder die hem nog niet ingeleverd heeft het verzoek om dit uiterlijk zaterdag te doen op één van de adressen die op de boekjes staan vermeld of bij het zaalvoetbal (hier kun je ze inleveren achter de bar).