• WDS gezakt voor alcoholcontrole

    19 jan 2019
  • De laatste jaren treed de overheid steeds strenger op tegen handhaving van het alcoholbeleid van minderjarigen.

    Bij WDS is het absoluut verboden voor minderjarigen om alcohol in de kantine te nuttigen. De genomen maatregelen zijn onder andere een instructie aan het barpersoneel dat zij altijd om een identiteitsbewijs moeten vragen wanneer alcohol verkocht wordt aan een persoon onder de 25 jaar (en dat het niet meegegeven wordt aan een persoon onder de 18 jaar). Hier is recent een ID scanner voor geplaatst.

    De gemeente voert controles uit op handhaving van dit beleid door minderjarige mystery shoppers naar verenigingen te sturen. Na de laatste controle bij WDS is het deze keer weer finaal mis gegaan. We kunnen binnen afzienbare tijd wederom een controle verwachten. Deze keer staat er echter een boete van € 1.400 op het spel wanneer wij weer zakken voor de controle. Dit is een laatste waarschuwing van de gemeente voor WDS.

    Daarom vragen wij als bestuur eenieders medewerking om dit te voorkomen. Dit houdt concreet in dat de ID scanner goed gebruikt moet worden en dat minderjarigen geen alcohol krijgen.