• De barcommissie regelt alles ten aanzien van de bar in de kantine van WDS. Dit houdt dus in de in- en verkoop en de indeling van de barvrijwilligers. De barcommissie brengt ook altijd verslag uit op de ledenvergadering.

    Inkoper Martin van de Wetering 06-52606623 martin@vvwds.nl
    Barcoördinator Yvonne Boerefijn 0348-501376 yvonneboerefijn@hotmail.com