• Algemene Ledenvergadering 14-11-2022

  7 nov 2022
 • Op maandagavond 14 november vindt de algemene ledenvergadering over het seizoen 2021/2022 plaats. Ieder lid is van harte welkom om dit bij te wonen.
  Aftredend en herkiesbaar zijn:
  • Johan van Eijk
  • Jan van der Veer
  • Michael van Peperstraten
  Als iemand tegen een herverkiezing is van bovenstaande personen kunnen jullie dit laten weten door een mail te sturen naar: secretariaat@vvwds.nl.
  De ledenvergadering start om 20:15 in de kantine. Een belangrijk punt op de ledenvergadering is de wijziging van de statuten.
  De statuten dateren uit 1987 en moeten nodig ge├╝pdatet worden. Ieder senioren lid heeft als het goed is zaterdag een mail ontvangen met bijgevoegde concept statuten welke wij door de leden goed willen laten keuren, en een samenvatting.
  De statutenwijziging kan alleen doorgang vinden als 2/3 van de leden aanwezig is op de ledenvergadering en daar 2/3 voor stemt. Wij hopen op een hoge opkomst op 14 november.
  Omdat wij niet verwachten dat 2/3 van de leden aanwezig kan zijn op 14 november is een tweede ledenvergadering gepland op 28 november.
  Hier behoeft niet 2/3 van de leden bij te zijn om de statuten goed te laten keuren. Dit lichten wij verder toe op de ledenvergadering.
  Als je de mail niet hebt ontvangen kunnen de statuten opgevraagd worden via secretariaat@vvwds.nl.
  Dit geldt ook voor de notulen van de ledenvergadering van vorig seizoen.
  Hopelijk tot maandag!